štvrtok 22. júna 2017

Prachy nie sú všetko

Skôr treba ísť cestou postupného znižovania pracovnej doby, aby mal človek viac času na rodinu, oddych a osobnostný rast/rozvoj (aj rekvalifikáciu), tiež sa bude môcť takýmto spôsobom zamestnať viac ľudí, pretože si je nutné uvedomiť, že súčasný neustály vedecko-technologicko-technický rozvoj bude čoraz viacej tlačiť na znižovanie potreby ľudskej práce v dôsledku jej nahrádzania výkonnejšími zariadeniami a robotmi.

Ďalej sa treba vydať cestou plánovaného budovania pomerne sebestačných regiónov v krajinách, aby napr. kamióny zbytočne nebehali krížom-krážom cez celý štát (prípadne lode a lietadlá cez celý svet), čo len naďalej prehlbuje globálnu ekologickú krízu a vytvára tzv. hladové doliny v určitých regiónoch Slovenska.

Rovnako bude potrebné začať realizovať plánovanú politiku znižovania cien tovarov každodennej spotreby (ktorá sa už realizovala v časoch stalinského/boľševického ZSSR, o čom západnou anti-stalinskou a anti-boľševickou propagandou /ktorá zámerne nerozlišuje boľševikov od trockistov/ ohlúpnutá väčšina ľudí, hlavne v západnej civilizácii, nemá ani potuchy) podľa zvyšovania produktivity práce a znižovania výrobných nákladov vďaka dnešným moderným technológiám a technike (resp. vedecko-technologicko-technickému rozvoju ľudstva).

(Z toho jasne vyplýva, že bez štátneho plánu to nepôjde (plánuje hociktorá serióznejšia firma aj trans-nacionálne korporácie na niekoľko rokov až desaťročí dopredu a štát je vlastne taká jedna obrovská korporácia, resp. super-koncern, konglomerát.
Niektoré body hlavného plánu (základných parametrov) spoločnosti sa už môžu v praxi realizovať aj prostredníctvom férového trhu a zdravej konkurencie napr. na úrovni malých a stredných podnikov, ale určite nie všetky, jak neustále forsírujú pravicovo-liberálni ekonomickí politruci! - trh je len jeden z prostriedkov na praktickú realizáciu plánu, nie jeho pán alebo opak! - čo sú len neo-liberálne lži a veľmi dobre vieme, kto ich financuje!)

Ďalej, nočná práca musí byť okrem najnutnejších oblastí hospodárstva (lekárska pohotovosť, polícia, ...) úplne zrušená, pretože dnes už nie je nutná a potrebná, navyše má negatívne dopady na ľudí a spoločnosť ako celok, hlavne na jej zdravie!

A pod.

K tomu bude pochopiteľne nevyhnutné navrhnúť príslušný ekonomicko-hospodársky a spoločenský systém/model (čo nie je až taký veľký problém).
Lenže sem sa ešte morálkou a chápaním dnešné materialistické a hedonistické ovce a opice v ľudskej koži na Zemi (najmä na západe), bohužiaľ nedostali a to je ten najväčší problém.
Ale vo východných (védických) civilizáciách, kde prevláda hlavne podvedomé otroctvo ducHovna :)) a falošných božstiev/kultov, je to ešte horšie, nakoľko ateisticko-materialistický otrok je na tom objektívne o čosi lepšie než ducHovný otrok. :))
Bohužiaľ ten materialisticko-konzumný otrok už pár desaťročí spôsobuje fatálne ekologické problémy po celom svete, čím ťahá do záhuby celú dnešnú globálnu civilizáciu človeka na Zemi.
Ale vo východných (védických) civilizáciách, kde prevláda hlavne podvedomé otroctvo ducHovna :)) a falošných božstiev/kultov, je to ešte horšie, nakoľko ateisticko-materialistický otrok je na tom objektívne o čosi lepšie než ducHovný otrok. :))
Bohužiaľ ten materialisticko-konzumný otrok už pár desaťročí spôsobuje fatálne ekologické problémy po celom svete, čím ťahá do záhuby celú dnešnú globálnu civilizáciu človeka na Zemi.

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Zajištění plné zaměstnanosti ("plná zamestnanosť")
-------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=i3Uwno__Fcw


Ja by som kľudne išiel až na 4 hodinovú dennú pracovnú dobu bez znižovania platov (naopak ich ešte zvýšil! - peniaze na to sú, len sú nehorázne odsávané globálnou úžerníckou, prevažne judaistickou banksterskou mafiou! - vieme, o ktoré globálne operujúce rodinné klany sa jedná) a do budúcna, keď sa bude vyrábať napr. obuv, čo vydrží miesto ledva roka 10 rokov; mobil, ktorý bude mať životnosť (nemyslím technologickú - ale ani tu sa nemusí ľudstvo zbytočne moc náhliť - a načo?) zo 20 rokov a práčka, ktorá ťa prežije a pod., sa bude dať ísť, čo sa týka pracovného času ešte nižšie.
Skutočne nebude nutné toľko drieť, ak ľudia budú v živote viacej používať svoj intelekt a disponovať vyššou morálkou, bez ktorej to nepôjde.


> hlavně mají peníze z umělého zaměstnávání „práce“

Pri určitom chápaní aj tvoja práca živnostníka môže byť "umelá" a preto by si sa moc nemal vystatovať, hoci asi viem, ako si to myslel - že "práca" rôznych mimo(ň)vládnych diverzných živlov zaoberajúcich sa vedomou alebo podvedomou rozvratnou činnosťou namierenou proti určitým štátom, spoločnostiam a ich kultúre, je v skutočnosti zámerne vytvorená pseudo-práca určitými vplyvnými svetovými mocensko-záujmovými silami/kruhmi.
Lenže, celý dnešný konzumný neo-liberálny kapitalizmus (viď dnešná politika zámerného plánovaného zastarávania všetkých výrobkov a dnešný defektný finančný systém, ktorý potrebuje neustále zadlžovanie a konzum ľudskej zvery, inak by sa už dávno rozsypal) je dnes nastavený tak, aby boli ľudia maximálne vyťažení muklovaním v práci, ktorú nám v skutočnosti (už dnes) vôbec netreba (veď nestačí vyrobiť napr. také topánky, čo ti vydržia miesto polroka 10 rokov; mobil, čo vydrží 20 /nemyslím technologickú životnosť - ale ani tam sa nemusíme zbytočne blázniť/ alebo práčku, ktorá ťa prežije a pod.? - čo ale potom s toľkými zbytočnými mukláčmi, že? - pre koho budeme na Slovensku vyrábať toľké množstvo zbytočných automobilov, ako automobilová "veľmoc", ktoré už nikto nebude potrebovať? - necháme ľudí pekne pravicovo a podľa trhovej kapitalistickej logiky skapať na ulici?) a slúži iba 1% vykorisťovateľov a parazitov na udržanie tohto krypto-otrokárskeho systému.
A keď raz tento systém padne, čo budeme robiť s tými hordami nezamestnaných?
Budú všetci živnostníčiť, alebo ich aj naďalej budeme zamestnávať prakticky umelým spôsobom (napr. tým, že sa zníži 8-12 hodinový pracovný čas na 4, aby sa všetci zamestnali a nezačali búriť?), alebo sa im prisúdi NZP (základná mesačná dávka na dôstojné prežitie), alebo ich zgenocídujeme, alebo zvolíme nejakú optimálnu kombináciu, teda bez tej genocídy?


Bezúročné peníze a rozvoj - V diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
---------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti - Asi od Luxa, aj v diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/


Finanční systém jako nástroj genocidy a jeho budoucnost - Hox
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/financni-system-jako-nastroj-genocidy-a-jeho-budoucnost/


Bezúročná ekonomika - alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém
------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Čo sa stalo s tým veľkolepým snom ľudia? Kam sa podel?
---------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hYJJ3Fuuiss


Globálna pyramída moci
------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html