štvrtok 6. júla 2017

Imitačno-provokačná činnosť

Celý internet je dnes preplnený tzv. imitačno-provokačnou činnosťou, ktorá je realizovaná pomocou kadejakých (vedomých) agentov imitátorov a provokatérov (napr. platených diskusných trolov, blogerov, ale aj užitočných idiotov, ktorí pracujú z vlastného presvedčenia buď zadarmo alebo za peniaze), ktorí buď imitujú (predstierajú, napodobňujú) určitú, vopred deklarovanú činnosť alebo ciele (napr. že hľadajú pravdu, že budú písať pravdivé články a pod.), alebo provokujú dav (napr. strašením, že R. Fico po voľbách naplní Slovensko imigrantami a pod.) podľa zadania svojich pánov (ale môžu provokovať aj nevedome bez toho, aby si boli toho vedomí).

Imitačno-provokačnú činnosť tiež využívajú/realizujú aj rôzne štruktúry ako meeediá, politické strany, 3. sektor, inštitúty, štátne orgány a inštitúcie, tajné spolky, korporácie, banky a ostatné organizácie.

Čiže ľudia sú rôzne (pomocou meeedií, ekonomicky) zámerne provokovaní (dráždení, povzbudzovaní, podnecovaní) k tomu, aby sa následne správali na základe kulturologických stereotypov podľa očakávania provokatérov (a ich pánov); resp. sú zámerne provokovaní k určitej činnosti, názorom/myšlienkam, alebo za účelom vyvolávania príslušných tendencií v dave.
Potom je takto vybudený dav podchytení rôznymi (vopred nachystanými) profesionálnymi (agentami) alebo podvedomými (= užitočnými idiotmi, ktorí si vôbec neuvedomujú, že len slúžia nejakému imitačnému projektu - napr. marxizmus, nacizmus, Greenpeace a pod.) imitátormi jednotlivcami (politikmi, revolucionármi, blogermi, "odborníkmi") alebo štruktúrami (politickými stranami, "alternatívnymi" meeediami a pod.).
O niektorých jedincoch (revolucionári a pod.) alebo štruktúrach ("alternatívne meeediá, ...) sa dá povedať, že imitujú aj provokujú zároveň (resp. opačne).
Napr. manipulatívne meeedium AE-News ("Hlavné správy", "Slobodný vysierač" :))) a pod.) vyvolávajúce v hlavách čitateľov kaleidoskop (mišung miesto objektívne pravdivej mozaiky) imituje alternatívnu informačnú (v skutočnosti dez-informačnú!) činnosť a zároveň provokuje ľudí podsúvaním im rôznych nezmyslov a polo-právd, čím ich pripravuje ("kalibruje") pre ďalších profi imitátorov rôznych zákulisných síl, schopných riadiť a smerovať tento dav potrebným smerom.

Jeden z najznámejších imitátorov (resp. imitátorov-provokatérov) v histórii bol napr. Hitler (ktorý sľuboval národný socializmus, pričom zaviedol Nemcov do slepej uličky nacizmu = určitej formy fašizmu) alebo Gorbačov (ktorý sľuboval Rusom viac socializmu, pričom otvoril dvere kapitalizmu, resp. neo-liberálnemu fašizmu), u nás je dnes takouto imitačno-provokačnou štruktúrou (okrem iných) na podchytenie nespokojného, frustrovaného a nacionálne zmýšľajúceho davu napr. strana Kotleba - ĽSNS, potom Kollár - Sme rodina, (bola) Sieť, "Hlavné správy" alebo (kaleidoskopický) "Slobodný vysierač" :))) a ďalšie.
Ale vlastne celý svet, v ktorom žijeme je len jeden obrovský imitačno-provokačný systém.


O imitačně-provokační činnosti
---------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-imitacne-provokacni-cinnosti-1-/