pondelok 30. októbra 2017

Župné voľby do BBSK

Za M. Kotlebom v podstate nestoja žiadne reálne výsledky ani činy, len populistické chvastanie a zveličovanie významu tých vecí, ktoré ĽSNS v BBSK, v parlamente a inde spraví.
Veď, čo sa týka napr. tých naivných "desatoro", tak z nich ešte nič nesplnil.
A to, čo on pokladá za "výsledky", sa dá jednoduchými ale pádnymi argumentami vyvrátiť.

pondelok 9. októbra 2017

Znalosti znamenajú moc

GP (globálny prediktor) riadi svet a jednotlivé štáty a ľudí v ňom predovšetkým "bez-štruktúrne" (nepriamo), keď napr. vytvára alebo podporuje pre neho výhodné lokálne alebo globálne podmienky a na základe prevládajúcich sociologicko-kultúrnych stereotypov v rámci daných národov dopredu pomocou matematickej a štatistickej pravdepodobnosti predikuje (predvída/predpovedá), ako sa následne niektoré veci vyvinú, ako sa ľudia budú v týchto nových a špecifických podmienkach správať, alebo aké procesy a tendencie sa v spoločnosti, prípadne vo svete rozvinú, alebo budú prevládať/dominovať, pričom sa snaží na to vopred pripraviť a subjektívne si podchytiť a riadiť dominantné/určujúce procesy a tendencie v spoločnosti alebo vo svete pomocou rôznych metód, a to s ohľadom na vlastné tajné egoistické ciele.