sobota 9. decembra 2017

Národný socializmus a nacizmus

http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-92933

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-scenare-pro-evropu-role-kultury-v-samorizeni-spolecnosti-cil-projektu-breivik-co-by-mel-chapat-nejen-kazdy-liberal-i-nacionalista/

Keďže nedávno na Leva-net padla zmienka o národnom socializme, tak skúsim niečo napísať o tejto otázke:

Národný socializmus (NS) vrátane jeho niektorých skutočných alebo domnelých kladov nie je v princípe správna ideológia resp. sveto-názor kvôli tomu, že už vo svojom základe/jadre odmieta vybudovať jedinú mravne-etickú, znalostnú, metodologickú (t.j. ne-dogmatickú!) a ne-davo-"elitárnu" globálnu kultúru spoločnú pre všetky národy sveta, pochopiteľne s ich národnými špecifikami, kde je umožnené všetkým bez rozdielu na rasu, etnikum, národ a pod., t.j. každému jedincovi spoločnosti naplniť genetický/vrodený potenciál (ak chce) a sformovať Človečí typ psychiky (život jednotlivca pod "diktátom" svojho vlastného svedomia) ešte pred pubertou, ale v rámci jeho sveto-názoru toto umožňuje dosiahnuť len určitému "výnimočnému" národu na svete, (teraz) nehľadiac na to, do akej miery ideológia NS spomínané veci dokáže aj reálne zabezpečiť.

(Nacizmus je vlastne sfašizovaný národný socializmus dovedený do extrému.
Otázkou tiež zostáva, do akej miery sa NS v Nemecku pred WW2 sformoval ako prirodzená reakcia Nemcov tej doby na panujúcu sociálnu nespravodlivosť (ktorá bola do určitej miery vytváraná umelo - išlo o provokovanie davu s určitými cieľmi) a všeobecnú svetovú krízu kapitalizmu (resp. ako prirodzená snaha Nemcov tej doby vyjadriť celo-národnú túžbu po vybudovaní spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, čo NS do určitej miery mohol teoreticky zabezpečiť) a nakoľko sa jednalo o projekt globálneho zákulisia, ktoré správne vycítilo a podchytilo si tendencie spoločnosti v Nemecku v 20. rokoch 20 storočia.)

A my už predsa vieme, že globalizácia je objektívny (= nezvratný) globálny proces/dej majúci vysokú prioritu a podporu Zhora, ale NS si nedáva za cieľ vytvoriť taký svet bez hraníc/obmedzení (vzhľadom ku svojej nosnej nacionálnej téze - NS naopak razí myšlienku, nech sa každý národ postará sám o seba a najlepší z nich bude nakoniec vládnuť svetu), kde by každá národná kultúra preberala od ostatných tie dobré veci a svojich defektných, ktoré boli sformované historicky v určitom uzavretom etnickom priestore (vďaka čomu nemohlo dobre dochádzať k prehodnocovaniu myšlienok, defektných prvkov a nedostatkov svojej kultúry, a kultúrnemu obohacovaniu medzi jednotlivými národmi a ich kultúrami - ešte dodám, že nepatrím medzi zástancov genetického miešania medzi jednotlivými rasami vzhľadom k tomu, že ľudské rasy podľa mňa majú veľký význam, inak by tu neboli), by sa zbavovala, čím by sa postupne nakoniec vytvorila len jediná ne-davo-"elitárna" globálna kultúra svedomia a metodologického (= ne-dogmatického!) myslenia Homo Sapiens, kde by tým pádom prakticky prestalo záležať na rasovej, etnickej alebo národnej príslušnosti a pohlavári globálnej politiky by už nemohli využívať hlavný prostriedok riadenia - "divide et impera" na rasovom, etnickom a nacionalistickom základe.

Podľa mňa Národný socializmus vždy povedie k nacizmu, rasizmu, xenofóbií a šovinizmu; podobne ako bude vždy liberálny kapitalizmus viesť k vzniku nájomných štátov, k svetovláde najbohatších ľudí sveta (vlastníkov výrobných prostriedkov, kapitálu a korporácií); ďalej k vykorisťovaniu človeka človekom, k parazitizmu menšiny na pracujúcej väčšine a ku globálnej ekologicko-biosférnej kríze.

Mimochodom, dávnejšie niekto od VP-ZSSR (asi Michail Veličko) vyslovil názor v tom zmysle, že miešanie rás z recesie, alebo ako módny výstrelok a pod., nie je správne, ale ak sa majú dvaja ľudia rozdielnych rás skutočne radi a osud (resp. Boh) ich sám spojil bez toho, aby sa sami plánovite o to snažili, tak je to úplne v poriadku a z takéhoto spojenia môže vzísť kvalitné potomstvo (aj Alexander Sergejevič Puškin bol "miešanec", t.j. mal černošské korene po matkynej rodovej línii, ktorej starý otec bol černochom).
K takýmto zväzkom dochádza za normálnych okolností iba vo výnimočných prípadoch, lebo každá rasa disponuje dostatočným počtom svojich príslušníkov k tomu, aby si každý jedinec našiel partnera medzi svojou rasou.
Mám na to rovnaký názor.


Takto definuje príslušné pojmy KSB a DVTR:

Nacizmus - představa o nepodmíněné převaze vlastní kultury, doprovázená vědomým ničením jiných kultur a národů, které je vytvořily, nebo nepřátelským postojem k nim.

Nacionalizmus - uznání unikátnosti vlastní kultury v součtu s nepřiznáním unikátnosti a významu (pro lidstvo) jiných národních kultur.

Nacionální socializmus - socializmus pro určité (jeden nebo více) národy, ale vybudovaný takovým způsobem, že na představitele jiných národů se garance a normy nacionálního socializmu nevztahují.

Patriotizmus - uznání svébytnosti (unikátnosti) kultury svého národa a jeho odlišnosti od kultur druhých národů, také disponujících svébytností a významem ve společné historii lidstva.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-scenare-pro-evropu-role-kultury-v-samorizeni-spolecnosti-cil-projektu-breivik-co-by-mel-chapat-nejen-kazdy-liberal-i-nacionalista/

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/


Globální scénáře pro Evropu: 2 slepé varianty, 3. varianta - řešení - M. Veličko
--------------
https://www.youtube.com/watch?v=o8GN7INtGQ4


Na Národný socializmus nech si každý spravý názor sám podľa vlastnej miery chápania a hlavne morálky, či táto ideológia (sveto-názor) odporuje alebo nie jeho svedomiu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_socialismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Program_NSDAP

https://uloz.to/hledej?q=main+kampf

http://sk.metapedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_socializmus_(nemeck%C3%BD)

https://antiafa.wordpress.com/cinnost/

https://radicalrevival.wordpress.com/2012/09/14/david-myatt-proc-narodni-socialismus-neni-rasisticky/

https://hlavuhore.wordpress.com/2007/12/19/narodny-socializmus-lavicove-hnutie-povol-h-riis-knudsen/

http://guidemedia.cz/item/nemecko-a-svetovy-mir/