sobota 9. decembra 2017

Moje chápanie pojmov "Satan" a "satanizmus"

http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-92003

Čo sa týka "Satana" a "satanizmu", tak si stále myslím, že M. Veličko - https://www.youtube.com/watch?v=azW_GUcvjKI - hovorí iba v metaforách a používa perzonifikáciu.
V Koráne je všetká informácia (vrátane tzv. "Iblisa" = "Satana" - podľa mňa tu ide o metaforu/personifikáciu) o časti objektívnej reality prispôsobená a vyložená pre vtedajšiu úroveň chápania ľudí (pre konkrétne etnikum a konkrétnu dobu, nehľadiac na to, že časť informácie je určená aj pre všetkých ľudí na svete), aby ju títo boli schopní v tej dobe adekvátne pochopiť (vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o materialisticko-ateistickú spoločnosť ako dnes na západe).

"Satan" podľa mňa nie je nejaká nadprirodzená bytosť v rámci objektívnej reality (Vesmíru + toho, čo je ešte nad tým) a nemá meno ani formu (podobne ako Boh-Tvorca).
Ide najskôr o nejakú objektívnu (nad)Vesmírnu zákonitosť, ktorá je súčasťou HNVR (Hierarchicky najvyššieho všeobjímajúceho riadenia = Boh-Tvorca, Vis Maior, Vyššia moc, Najvyšší intelekt, ...), hoci zatiaľ ešte nemám úplne jasno, z akého presne dôvodu (dôvodov) existuje v objektívnej realite, ale myslím si, že vo Vesmíre (resp. objektívnej realite) nič neexistuje iba tak bezdôvodne a všetko má svoje miesto, účel a určitý význam (funkciu).

"Satanizmus" je tým pádom podľa môjho názoru krajný odklon od optima (resp. Zámeru HNVR), hoci zatiaľ ešte presne neviem, prečo je táto možnosť (hierarchicky najvyššej matrice všetkých možných stavov /nad/Vesmíru; matrica je vlastne akási množina všetkých možností, ktoré môžu nastať v rámci danej matrice, pričom iné možnosti nie sú za žiadnych okolností možné) prítomná v živote človeka.
V prípade "satanizmu" ide podľa mňa o objektívnu možnosť človeka ísť proti svojim preddefinovaným cieľom od HNVR, pochopiteľne v rámci "Božieho dopustenia".

"Satan" bytosťou podľa mňa nie je v žiadnom prípade, tu sa skrátka nezhodneme.
Nanajvýš nejaký (nad)Vesmírny princíp, Egregor, resp. Vesmírna Matrica, ktorá má svoj účel a je plne pod kontrolou HNVR (opačné tvrdenie je vylúčené faktom, že Vesmír disponuje rovnováhou).
To s tou údajnou vzburou Iblisa proti Bohu, o ktorej sa píše v Koráne (resp. podobné príbehy v rámci mytológie zaznamené v iných zdrojoch sveta), je podľa mňa iba metafora/personifikácia, aby to ľudia v tej dobe ľahšie pochopili.
Čo sa týka "Satana", tak podľa mňa môže ísť o objektívny Princíp Vesmíru, predstavujúci (zabezpečujúci), že ak existuje nejaké optimum, preddefinovaný cieľ, miera, hodnota, stav alebo Zámer HNVR, tak zákonite musí existovať aj niečo (nejaká množina) mimo toho. Lenže, zatiaľ ešte nemám jasno v tom, že prečo tomu tak je, resp. k čomu je dobré, aby to takto bolo.

Nemysím si, že "Satan" vs. "Svetlo" predstavuje boj dobra vs. zla.
"Dobro" a "zlo" vo Vesmíre ako objektívne prvotné kategórie neexistujú a jedná sa skôr o metafory (resp. subjektívne pomôcky pre človeka)!
Existuje len optimum pre určitú vec (v najobecnejšom zmysle) a potom množstvo odchýlok/možností, ktoré povoľuje príslušná matrica pre tú danú vec.

Tým, že sú ľudia "pokúšaní Satanom", tak sa vytvára aj priestor, aby boli schopní nájsť ten správny smer, a boli schopní si uvedomiť objektívny fakt, že existuje aj nejaké optimum.

Otázka znie, že či sa v prípade "Satana" môže jednať o objektívny princíp Vesmíru a stimul pre rozvoj človeka (s čím môžem súhlasiť).
Podľa mňa "Satan" nie je reálna bytosť, a informácia, že sa údajne vzbúril voči HNVR (čo si nemyslím, pretože tento princíp musí byť plne pod riadením HNVR) je len metafora/personifikácia.

Čiže, som toho názoru, že to tvrdenie v Koráne s Iblisom je len "ezoterickým" výkladom určitej časti objektívnej reality (určitého Vesmírneho princípu), a tento spôsob vykladania pomocou príbehov a podobenstiev už dnes nie je potrebný – je nutné ísť na to inak.

A nakoniec, je treba mať neustále na pamäti, že ateista/materialista je bližšie k objektívnej pravde než ezoterik, veriaci blázon alebo ducHovný otrok, ktorý má potrebu niekoľko krát za deň rozprávať o "Bohu" ("ateisticky" Nad-realite) a "Satanovi" ("ateisticky" objektívnej Zákonitosti odklonu od optima alebo Zámeru HNVR).