nedeľa 31. decembra 2017

Pokus o výklad § 15 - odseku 5, písmena "b" a "g", a § 55 - odseku 5 (+ ich českých analógov/ekvivalentov, t.j. § 17 - odseku 5, písmena "b" a "f", a § 57 - odseku 4), ich aplikácia v praxi (resp. pokus o prispôsobenie § 15, odseku 5, písmena "b" a "g", a jeho výklad pre jazdu na bicykli) v súvislosti s jazdou na bicykli, a moje odporúčania a rady

Predchádzanie - § 15
-----------
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

(5) Vodič nesmie predchádzať,

b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,


Předjíždění - § 17, ods. 5
----------
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

(5) Řidič nesmí předjíždět

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem (myslia predbiehanie na zelený signál voľno - moja poznámka).


Zákon č. 8/2009 Z. z., § 55, ods. 5
---------------
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom (skôr malo byť rovným smerom, lebo potom to zvádza myslieť si, že cyklista môže predbiehať sprava aj cez križovatku pri odbočovaní vľavo alebo vpravo, lenže pri odbočovaní vľavo pri prejazde križovatkou sa cyklista nenechádza na pravej strane vozovky, resp. pri pravom okraji vozovky, ani na pravej krajnici, hoci pri odbočovaní vpravo už áno, avšak v križovatke sa obecne nesmie predbiehať, a to platí aj pre cyklistov ako účastníkov cestnej premávky, predbiehať sa môžu len bez-motorové vozidlá a motorky bez postranného vozíka! - možno tu tvorcovia tohto pravidla mysleli zákrutu, v ktorej ide cyklista rovnakým smerom ako aj motorové vozidlo - moja poznámka) predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava (toto podľa mňa platí len vtedy, ak je takéto auto v pohybe a nestojí na červenej pred semaformi - ale možno je lepšie aj v tomto prípade radšej nepredbiehať, pretože ak na semaforoch naskočí zelená, vodič auta sa môže zaradiť viacej vpravo a zraziť cyklistu, ktorý ho práve vtedy predbieha sprava).


§ 57, odst. 4, českého Zákona o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) - CZ
---------------------
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.


Předjíždění/objíždění vpravo - Cyklista
-----------
http://www.nakole.cz/diskuse/15000-predjizdeni-objizdeni-vpravo.html


O předjíždění kolon - Cyklista
--------
https://prahounakole.cz/2014/04/o-predjizdeni-kolon/Môj názor, odporúčania a rady
-------
1. Na začiatok uvediem, že nepoznám oficiálny výklad týchto paragrafov a odsekov v súvislosti s jazdou na bicykli, od kompetentných orgánov, ako sú napr. polícia alebo dopravný inšpektorát, ani mi nie je známy nejaký súdny precedens, ktorý by riešil túto vec, dokonca mi ani nie je celkom jasný skutočný/presný zámer tvorcov analyzovaných paragrafov a ich odsekov.

2. Podľa mňa sú spomínané paragrafy a odseky dosť nejasné, nejednoznačné (dajú sa vyložiť viacerými spôsobmi), akoby nedotiahnuté do úplného konca a nedostatočne špecifikované (resp. prispôsobené) pre cyklistov (resp. v súvislosti s jazdou na bicykli).

Tak napríklad, ako si správne vyložiť formuláciu (parafrázujem), že cyklista idúci rovnakým smerom môže predchádzať/predbiehať sprava ostatné vozidlá aj po pravej strane vozovky?
Čo je to presne "pravá strana vozovky"?
To môže byť predsa aj ľavý jazdný pruh na štvor prúdovej ceste s 2 jazdnými pruhmi určenými pre oba smery jazdy!
Teoreticky sa môže jednať aj o pravý kraj odbočovacieho pruhu určeného pre odbočenie vľavo na takejto ceste - https://www.google.sk/maps/@49.0709393,19.3123493,3a,75y,122.02h,70.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPOZ1I1jFeDmFCZzOs3zsOw!2e0!7i13312!8i6656?hl=sk
Aj tam môže cyklista predbiehať sprava pomaly idúce autá, kedže cyklista sa aj tu ešte stále môže nachádzať na pravej strane vozovky?
*****
Podľa mňa slovenskí tvorcovia týchto pravidiel cestnej premávky to pôvodne mysleli ako ich českí kolegovia, ktorí použili o čosi jasnejšiu formuláciu - "po pravém okraji vozovky", nakoľko cyklisti majú/musia podľa zákona jazdiť pri pravom okraji vozovky alebo môžu aj po pravej krajnici.
To znamená, že tvorcovia týchto pravidiel zrejme pôvodne nerátali s tým, že cyklisti budú bežne jazdiť aj v iných pruhoch (v tejto súvislosti je treba dodať, že predbiehanie sprava napr. v ľavom pruhu je pre cyklistu omnoho viac nebezpečnejšie než predbiehanie sprava v pravom pruhu, pri jeho pravom okraji, pretože v ľavom pruhu je cyklista "obkľúčený" autami z oboch strán) než v pravom pruhu.

Ďalej, čo sú to "pomaly idúce autá"?
"Pomaly" znamená, že autá musia ísť akou rýchlosťou, aby ich smel cyklista sprava predchádzať podľa predpisov?
5 km/h, 10, 20, ...?
Teoreticky to môže byť aj rýchlosť auta 45 km/h a cyklista ho môže predbiehať sprava v rýchlosti 48 km/h.
Ale asi takmer každý cyklista uzná, že predbiehanie kolóny áut cyklistom sprava v rýchlosti 48 km/h, cez uličku o šírke napr. 1 m a ešte k tomu v tesnej blízkosti pred križovatkou je jasný pokus cyklistu o samovraždu.
*****
Ja osobne predbieham na bicykli sprava len pri pravom okraji vozovky (na pravej strane pravého pruhu), obvykle na rovnej ceste, pri jazde rovno a v dostatočnej vzdialenosti pred križovatkou (pretože v opačnom prípade sa môže stať, že keď cyklista začne sprava predbiehať nejaké auto tesne pred križovatkou pri zelenom svetle semaforu, tak vodič auta pred ním môže zabudnúť dať pravú smerovku a pred odbočením doprava sa začne radiť v pruhu viacej vpravo akurát vtedy, keď sa cyklista bude nachádzať vedľa pravoboku auta, a nešťastie bude na svete - tento zákaz predchádzania vozidiel v tesnej blízkosti pred križovatkami nedali českí tvorcovia cestných pravidiel do zákona len tak pre srandu - ešte musím dodať, že táto česká formulácia je podľa mňa omnoho viac zrozumiteľnejšia než slovenský variant - "v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky").
Cez "xkovú" križovatku pri jazde rovno predbieham sprava s veľkou opatrnosťou len vozidlo (vozidlá), ktoré bliká ľavou smerovkou, alebo už odbočuje vľavo, a to až potom, keď sa uistím, že všetky ostatné autá pred križovatkou o mne vedia a berú ma na vedomie.
Často radšej zastanem za vozidlom, ktoré z hlavnej cesty odbočuje vľavo a v križovatke dáva prednosť protiidúcim vozidlám na hlavnej ceste, aj keď som na hlavnej ceste a teoreticky by som mohol cez pravú uličku pri pravom okraji vozovky pokračovať v jazde rovným smerom, alebo odbočiť doprava, ale istota je gulomet.
V "téčkovej" križovatke sa predbieha sprava asi najistejšie, a tam to aj dosť často robím, ale tiež vždy s veľkou opatrnosťou a v primeranej rýchlosti, pričom je treba dodať, že v križovatke sa podľa slovenského zákona o cestnej premávke obecne nesmie predbiehať, a to platí aj pre cyklistov ako účastníkov cestnej premávky (tento zákaz neplatí iba v prípade, keď sa predbieha motocykel bez postranného vozíka a bezmotorové vozidlo - teda bicykel), lenže cyklisti ho často nedodržujú (ani vodiči áut napr. pri prejazde cez "téčkovú" križovatku, keď niekto pred nimi na hlavnej odbočuje doľava).
Ale bacha, keď pred vami zastaví auto na rovnej ceste pri pravom okraji vozovky a vy ako cyklista ho chcete predbehnúť sprava, pretože na pravej strane auta sa môžu práve v tom okamihu otvoriť dvere a vystúpiť z auta pasažiér vozidla, ktorý sa obvykle nepozerá do pravého spätného zrkadla.
Čiže, lepšie je v takomto prípade predbehnúť spomínané auto klasicky zľava s dostatočným odstupom od neho (podobne ako vodič auta).
Ešte zdôrazním, že aj predbiehanie iného vozidla zľava cyklistom v tesnej blízkosti križovatky je pre cyklistu veľmi nebezpečné, pretože ten musí obvykle vybočiť do protismeru (protismerného pruhu), kde má už veľmi málo priestoru na bezpečné dokončenie manévru predbiehania (a zaradenie sa znova pred predbehnuté vozidlo do svojej jazdnej dráhy pri pravom okraji vozovky) a vyhnutie sa potenciálnym vozidlám v protismere (v protismernom pruhu), navyše hrozí, že cyklista zostane "visieť" naľavo od auta pred križovatkou, ktoré môže chcieť odbočiť vľavo, z čoho vyplýva potenciálne riziko kolízie s horšími následkami pre cyklistu ako po chodcovi najzraniteľnejšieho účastníka premávky.

Ďalej, musí cyklista dokončiť svoj predbiehací manéver pri predbiehaní vozidla sprava a zaradiť sa pred predbehnuté vozidlo ešte pred hranicou križovatky (ako to podľa zákona musí aj auto, keď predbieha klasicky zľava iné auto; v prípade, že auto zľava predbieha cyklistu, tak auto nemusí dokončiť svoj predbiehací manéver ešte pred hranicou križovatky, čo mu umožňuje § 15, ods. 5. písm. g, konkrétne text za bodkočiarkou - ale čo, keď sprava predbieha cyklista?), alebo môže zostať "visieť" na pravej strane vedľa auta pred hranicou križovatky?
Porušuje cyklista v takomto prípade pravidlá cestnej premávky alebo nie?
A mal by dodržiavať tieto pravidlá?
*****
Podľa mňa by mal, vzhľadom k tomu, že je to omnoho viac bezpečnejšie.
Podľa mňa § 15, ods. 5, písmená "b" a "g" v podstate platia aj pre cyklistu, resp. je pre neho omnoho viac bezpečnejšie sa týmito pravidlami riadiť, ako som už načrtol vyššie.
I keď cyklista sa obvykle pri predbiehaní sprava nezaraďuje priamo/kolmo pred predbehnuté auto, ale v prípade, že má voľnú jazdnú dráhu pri pravom okraji vozovky, tak pokračuje ďalej vedľa áut.
Niekedy však cyklista nemôže z objektívnych dôvodov dokončiť svoj predbiehací manéver sprava (resp. sa zaradiť celou dĺžkou bicykla pred vozidlo, ktoré začne predbiehať), obvykle keď predbieha kolónu áut, medzi ktorými sú minimálne rozostupy, a buď zostane "visieť" vedľa pravého boku auta, alebo čiastočne pred autom za cyklistom a za autom pred cyklistom.
Ak sa cyklista pri predbiehaní sprava kolóny áut nemôže celou dĺžkou bicykla zaradiť pred predbiehané vozidlo, tak najbezpečnejšie je zostať niekde medzi dvoma vozidlami, šalamúnsky povedané - zaradiť sa napravo čo najviac pred auto, ktoré je za ním (aby cyklistu mohol vodič tohto auta zaregistrovať), a čo najviac dozadu za auto, ktoré je pred cyklistom (aby cyklista videl pravú smerovku tohto auta idúceho pred ním, alebo mal čas a priestor sa uhnúť autu idúcemu pred cyklistom, ktoré by sa začalo nebezpečne približovať ku pravému okraju vozovky, resp. pravého pruhu).

A na záver, keď sa cyklista pri jazde rovným smerom na rovnej ceste dostane sprava v križovatke na úroveň pravoboku auta alebo dokonca až pred auto, tak už cyklista porušuje zákaz predbiehania v križovatke, to znamená, že cyklista predbehol auto sprava?
Ak áno, tak ako by sa mal po správnosti zachovať - v rámci dopravných predpisov?
Zostať za autom?
A keď sa nejaké auto za cyklistom pri prejazde križovatkou dotiahne na úroveň cyklistu a ide súbežne naľavo od cyklistu, tak kto vlastne koho predbieha?
*****
Podľa mňa je u cyklistu dosť problematické nepredbiehať auto/autá sprava pri prejazde križovatkou, nakoľko cyklista obvykle nejazdí priamo za autom/autami, ale napravo od auta/áut.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.