utorok 13. februára 2018

Socializmus vs. kapitalizmus

No tak určite, (pseudo)socializmus mal aj svoje dobré stránky, resp. počas jeho trvania sa u nás vybudovalo HODNE pozitívnych a REÁLNYCH hodnôt (aj čo sa týka morálky celej spoločnosti; napr. aj R. Fico, keď dostal jednu provokačnú otázku od nejakého niktoša z "opozíCIA", že či odsudzuje celé obdobie minulého režimu na Slovensku, tak R. Fico správne odpovedal proti-otázkou, že či má starej generácii, ktorá tu za socializmu vybudovala veľa pozitívnych hodnôt, napľuť do tváre! - ak ma pamäť neklame, tak je to asi jeden z málo súčasných aktívnych politikov, ktorý sa takýmto objektívnejším spôsobom vyjadril k minulému režimu, samozrejme, ak nerátame súčasnú Komunistickú stranu). Veď stačí si porovnať, koľko sa tu toho vytvorilo za 30 rokov údajne proti-ľudského komunistického režimu, a koľko za posledných 30 rokov súčasného buržoázne-liberálneho režimu, a každému zdravo mysliacemu človeku musí byť všetko jasné:
- Väčšina podnikov, ktoré boli postavené za nenávideného socializmu (ktorý tak z duše neznášajú všetci súčasní liberálni fašisti a "demokrati"), kde ľudia pracovali a tvorili pozitívne a reálne hodnoty, sa buď zámerne rozkradla, zlikvidovala (aby západ nemal konkurenciu!), alebo bola bez boja odovzdaná za smiešnu cenu západnej regionálnej "elite", resp. kolektívnemu západu (viď odovzdané strategické podniky na Slovensku po krypto "modrej" revolúcii v 98., realizovanej domácimi poskokmi západného trans-nacionálneho kapitálu a jeho majiteľov!).
- Väčšina infraštruktúry vybudovanej za toho údajne tyranského socialistického režimu stojí, a je využívaná až dodnes!
To znamená, že mohol by som s čistým svedomím tvrdiť, že súčasná buržoázne-liberálna "elita" a jej poskoci v politike, na Slovensku nevybudovala nič pozitívne pre obyčajnú pracujúcu väčšinu (pre obyčajných ľudí a ich rodiny!), a že maximálne sem dovliekla len zahraničných novodobých otrokárov (dnes eufemisticky nazývaných "investorov"), ktorým navyše za štátne peniaze nás všetkých daňových poplatníkov postavila plechové koncentráky na zdieranie a vykorisťovanie obyčajnej pracujúcej väčšiny na miestach, kde sa predtým napr. choval dobytok a pestovali plodiny (aby bol národ potravinovo sebestačný!), a bol by som omnoho viac bližšie k pravde než súčasná systematická neobjektívna anti-komunistická propaganda pri hodnotení bývalého režimu!
Rovnako pravdivé je aj tvrdenie, že tu už cca. 30 rokov prebieha zámerná systematická skrytá/salámová genocída všetkých obyvateľov Slovenska, ktorú majú na svedomí konkrétne štruktúry, inštitúcie a konkrétni ľudia z verejného aj súkromného sektora (vrátane meeediálneho a "umeleckého"), na čo netreba zabúdať, podobne, ako dnes pro-západní liberáli na Slovensku neustále vyzývajú spoločnosť, aby nikdy nezabudla na zločiny "komunizmu" (či už zjavné alebo len domnelé)!

Čo sa týka celkového hodnotenia minulého režimu, tak podľa môjho subjektívneho názoru išlo celkovo o pokojnejšie a istejšie obdobie pre život ľudí a ich rodiny, než je tomu dnes, keď skôr u mnohých prevažuje neistota z budúcnosti, pocit strachu a beznádeje. Povedzme, že aj tie životné hodnoty a priority boli lepšie - morálnejšie v porovnaní so súčasnými západnými "hovnotami" (ale ani tu nie je všetko zlé - napr. výpočtová technika, internet alebo rôzne technológie uľahčujúce život človeka, a určite by sa dali nájsť aj ďalšie /skôr/ dobré veci, na ktorých by sa dalo stavať).

Avšak, asi ako každý režim (aj ten súčasný buržoázne-liberálny, t.j. kapitalistický) mal i svoje tienisté/negatívne stránky, ktoré (vrátane tých domnelých a zámerne lživých!) sú dnes zámerne systematicky až do zblbnutia predhadzované ľuďom v rámci zámerne neobjektívnej a výlučne negativistickej anti-komunistickej propagandy liberálnej "elity" a jej vedomých alebo nevedomých poskokov (užitočných idiotov z presvedčenia - napr. rôzni treťo-sektoroví bastardi).

Osobne som toho názoru, že "socík" aj "kapík" je nevyhnutné začať porovnávať seriózne, dôkladne, podrobne, čo najobjektívnejšie, bez predsudkov a z rôznych hľadísk/stránok, lebo len vtedy sa môžeme ako spoločnosť pohnúť niekam ďalej.
Naopak, keď sa budeme neustále len klamať, že za socializmu bolo údajne všetko iba zlé, a vraj nič dobrého sa nevybudovalo/nevytvorilo, ani na poli ľudských hodnôt alebo morálky, a naopak sa budeme neustále klamať, že kapitalizmus a liberálna (pseudo)demokracia západného typu (skôr "davokracia") je to najlepšie, čo môže ľudstvo mať, tak to k ničomu nepovedie, len k postupnému zhoršovaniu súčasného stavu našej spoločnosti a tiež i celého sveta.

Teda, až potom , keď sa (pseudo)socializmus a kapitalizmus začne väčšinovou spoločnosťou seriózne analyzovať, si možno väčšina ľudí uvedomí, o čom to všetko bolo a stále je, napr. že (pseudo)socializmus bol určitý pokus (ako celkom správne hovoria niektorí starší ľudia, s čím sa dá do istej miery súhlasiť - bohužiaľ, na otázku: "Koho pokus?", ťa obvykle odbijú iba jednoduchou a ráznou odpoveďou: "No predsa boľševikov a rusákov! Však, čo sa pýtaš jak blbec!" :) - čo je ale iba jedna stránka veci a čiastočná pravda, resp. polo-pravda až lož).
A možno sa ľudia nakoniec dopracujú až k otázke aktuálne prevládajúcej, zámerne defektnej koncepcie riadenia a rozvoja sveta a celého ľudstva (globálnej civilizácie človeka), z ktorej vyplynul jak (pseudo)socializmus, tak i kapitalizmus a (pseudo)demokracia" západného typu (presnejšie "davokracia").

Takže, aký bol skutočný dôvod na pretlačenie (pseudo)socializmu vtedajšími pohlavármi globálnej politiky (resp. vtedajšou špičkou globálnej "elity") zhruba do polky sveta, resp. o aký "pokus" sa jednalo?

Dôvod bol prostý - išlo o vytvorenie určitého typu fašizmu, resp. "lágra" s obmedzenou spotrebou (viď súčasná S. Kórea, Kuba alebo Bielorusko), v ktorom bol človek ako-tak sýty, oblečený, mal isté miesto na spanie, kde mohol človek pracovať, čiastočne napĺňať svoj vrodený/genetický potenciál, a kde mal tiež k dispozícii určitú kultúrnu nadstavbu života - avšak to všetko iba do takej miery, aby si neuvedomoval, že je stále iba otrokom!
Naopak, na západe bol zámerne vybudovaný iný typ "koncentráku" s vonkajším pozlátkom (neskôr so sociálnymi prvkami, pretože surový liberálny kapitalizmus by väčšina vykorisťovanej spoločnosti dlhodobo nevydržala a začala by sa prirodzene búriť - vďaka týmto sociálnym výdobytkom a tiež vďaka nekontrolovanej nad-spotrebe "euro-atlantickí kmotri" západnej civilizácie predĺžili životnosť kapitalizmu na západe, a tým aj svoju skrytú moc nad davom západu, čo im v konečnom dôsledku okrem iného dopomohlo poraziť socializmus, pretože konzumný kapitalizmus sa stal v očiach bežných ľudí príťažlivejší - lenže kvôli nadmernému plytvaniu prírodnými zdrojmi a znečisťovaniu životného prostredia nositeľmi buržoázne-liberálnej ideológie, vytvorili i objektívne predpoklady pre globálnu biosférno-ekologickú krízu/katastrofu), kde sa nevykorisťuje a neparazituje až tak očividným spôsobom ako v typickej otvorenej otrokárskej spoločnosti, ale viac skryte a viac "džentli".
Spoločenský systém (t.j. kapitalistický režim) je tam obecne nastavený/zabetónovaný tak, aby sa ľudia už od narodenia stávali otrokmi konzumu, hedonizmu a "zlatého teľaťa" - teda zvieracích stránok človeka, ktoré sa tam (a dnes aj bohužiaľ u nás) celkovo paradoxne pokladajú za cnosť a úspech!
Na západe ide v podstate o určitú zámerne vybudovanú formu stagnácie, hlavne čo sa týka mravne-etického rozvoja človeka.
(Mimochodom, H. Fordovi sa v západnej kapitalistickej spoločnosti podaril celkom husársky kúsok, keď vo svojej fabrike vybudoval korporátny systém zameraný viac na človeka než na zisk, čo vtedajšia buržoázne-liberálna "elita" sveta pochopiteľne nenechala len tak bez povšimnutia, a tak na neho nasadili židovské odbory a z H. Forda spravili snáď najväčší symbol proti-ľudského kapitalistického vykorisťovateľa - smiešne. :)
Aj z J. Stalina spravili najväčšiu diktátorskú zrudu a sociopata celej histórie ľudstva, čo je ich obvyklá metóda!)

Fakt je ten, že oba typy spomenutých systémov riadenia ľudského "stáda" je veľmi ťažké udržovať donekonečna bez zaistenia príslušných zdrojov (ktorých je čoraz menej vzhľadom na celkový počet obyvateľov planéty), vonkajšej podpory a rôznych dotácií (viď S. Kórea, Kuba, Bielorusko alebo aj USA - udrzatelne.sk/ako-kuba-prezila-ropny-zlom), čo si najskôr uvedomuje aj samotný GP, a preto bude pravdepodobne do budúcna vsádzať na moderné technológie riadenia a kontroly ľudského "dobytka" (ktorým väčšina ľudí nebude vôbec rozumieť), ktorému bude musieť nejako vysvetliť (hlavne tomu na západe - ale tam im to najskôr za pár dekád vysvetlia objektívne okolnosti), že myšlienka obmedzovania konzumu (uťahovania opaskov) je správnou cestou k záchrane ľudstva, a k nastoleniu blahobytu a spravodlivosti vo svete (keby to nebolo tak vážne, tak by to bolo aj celkom úsmevné :) ).

No, uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne.


Co vybudovali komunisti
---------------
http://leva-net.webnode.cz/news/co-vybudovali-komunisti/


Ing. František Nevařil, CSc. o socialismu
------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/ing-frantisek-nevaril-o-socialismu/


RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. - Knihy o socializme (socializmus vs. kapitalizmus - údaje, štatistiky a grafy)
--------------------
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47


Globálna pyramída moci
------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov (komunizmus, socializmus, marxizmus) - Boľševizmus, boľševici
--------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html